Blogs

Tips risicogestuurd werken

Risicogestuurd werken: vijf tips voor morgen  

Twee vragen komen steeds weer terug als ik het heb over risicogestuurd werken. Waarom zou ik het doen en hoe doe ik dat dan? De waarom-vraag is het eenvoudigst te beantwoorden: gewoon om je doelen te kunnen realiseren, ondanks onzekerheid. Want ga maar na, je hebt vast ook enkele taken of werkdoelen afgesproken met collega’s, […]

Regelgeving

Regelgeving ten koste van winst

Veel sectoren hebben te maken met toenemende regelgeving. Denk aan de gezondheidszorg en de financiële sector. De gedachte is dat door meer regels minder risico’s optreden. Of dit zo is? Daar lopen de opinies over uiteen. Wat wel blijkt: er kleven stevige kosten aan het ontwerpen, naleven en controleren van al die extra regels. Kosten […]