Blogs

Als risico’s problemen blijken

Onlangs was ik betrokken bij een organisatie die het projectrisicomanagement verder wilde ontwikkelen. Een onderdeel van het traject was het uitvoeren van een aantal risicosessies met verschillende projectteams. Wat bleek, in die sessies kwamen steeds weer soortgelijke risico’s naar boven. Wat bleek nog meer, die risico’s waren eigenlijk helemaal geen risico’s, het waren bestaande organisatieproblemen. […]

Sociale innovatie en risico’s

Onlangs werd ik geprikkeld door een opmerkelijke discussie in het lijfblad van de technicus, De Ingenieur. Het betrof de al dan niet meetbare bijdrage van zogenoemde sociale innovatie aan het innovatiesucces van organisaties. Dergelijke niet-technologische innovaties blijken volgens prof. dr. Henk Volberda van de Erasmus Universiteit een relatief grotere bijdrage te leveren dan technologische innovaties. […]

Risico van kwaliteit

Het leveren van kwaliteit is niet zonder risico’s. Moderne benaderingen van risico’s gaan namelijk verder dan het gebruikelijke “kans x gevolg”. Zo is een risico volgens de ISO 31000 richtlijn het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen. Kwaliteitsrisico’s zijn dan het effect van onzekerheid op kwaliteitsdoelen. Hoe kan je hier effectief mee omgaan, […]

10 tips

Met risico’s heeft elke organisatie te maken. Ze kunnen de organisatiedoelen danig in de weg zitten. Hoe ermee wordt omgegaan verschilt enorm. Er wordt van weggekeken, of regelgeving wordt dichtgetimmerd met de illusie van zekerheid. Het kan ook anders, door risicogestuurd te werken. Hierbij kijk je de realiteit van onzekerheid diep in de ogen en […]

Ga gewoon risicogestuurd werken!

Over risicomanagement wordt vaak nogal ingewikkeld gedaan. Er zijn honderden benaderingen en modellen voor, je moet kansen en gevolgen inschatten die je niet precies weet, en dat alles kost extra tijd, die je eigenlijk niet hebt… Kortom, hoogste tijd om anders naar risicomanagement te kijken en het vooral gewoon te gaan doen. Dit met behulp […]

Twee artikelen in één krant – nog steeds actueel

– Door Martin van Staveren Twee artikelen in één krant is niet zo ongewoon. Wél ongewoon is dat in de NRC van maandag 30 september 2013 twee artikelen stonden die samen eigenlijk het hele hedendaagse vakgebied risicomanagement omvatten. Het eerste artikel schets hét probleem bij omgaan met risico’s. Het tweede artikel schetst een veelbelovende oplossing, […]