Blogs

Sociale innovatie en risico’s

Onlangs werd ik geprikkeld door een opmerkelijke discussie in het lijfblad van de technicus, De Ingenieur. Het betrof de al dan niet meetbare bijdrage van zogenoemde sociale innovatie aan het innovatiesucces van organisaties. Dergelijke niet-technologische innovaties blijken volgens prof. dr. Henk Volberda van de Erasmus Universiteit een relatief grotere bijdrage te leveren dan technologische innovaties. […]

Risico van kwaliteit

Het leveren van kwaliteit is niet zonder risico’s. Moderne benaderingen van risico’s gaan namelijk verder dan het gebruikelijke “kans x gevolg”. Zo is een risico volgens de ISO 31000 richtlijn het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen. Kwaliteitsrisico’s zijn dan het effect van onzekerheid op kwaliteitsdoelen. Hoe kan je hier effectief mee omgaan, […]

10 tips

Met risico’s heeft elke organisatie te maken. Ze kunnen de organisatiedoelen danig in de weg zitten. Hoe ermee wordt omgegaan verschilt enorm. Er wordt van weggekeken, of regelgeving wordt dichtgetimmerd met de illusie van zekerheid. Het kan ook anders, door risicogestuurd te werken. Hierbij kijk je de realiteit van onzekerheid diep in de ogen en […]

Ga gewoon risicogestuurd werken!

Over risicomanagement wordt vaak nogal ingewikkeld gedaan. Er zijn honderden benaderingen en modellen voor, je moet kansen en gevolgen inschatten die je niet precies weet, en dat alles kost extra tijd, die je eigenlijk niet hebt… Kortom, hoogste tijd om anders naar risicomanagement te kijken en het vooral gewoon te gaan doen. Dit met behulp […]

Twee artikelen in één krant – nog steeds actueel

– Door Martin van Staveren Twee artikelen in één krant is niet zo ongewoon. Wél ongewoon is dat in de NRC van maandag 30 september 2013 twee artikelen stonden die samen eigenlijk het hele hedendaagse vakgebied risicomanagement omvatten. Het eerste artikel schets hét probleem bij omgaan met risico’s. Het tweede artikel schetst een veelbelovende oplossing, […]

Risicomanagement: hele zorg, halve waarheid?

Hele zorg, halve waarheid is de titel van een uitgebreid artikel in de Volkskrant van 22 februari 2014. Het betreft de gezondheidszorg. Specifieker, het gaat over een artikel in het British Medical Journal waarin 3000 alledaagse medische behandelingen tegen het licht zijn gehouden. De conclusie was dat voor de helft van die behandelingen geen bewijs […]