Blogs

Risicogestuurd ontspannen

Met de vakantieperiode in zicht, na risicogestuurd werken is het tijd voor ontspanning. Ook dat kan prima risicogestuurd. Neem bijvoorbeeld een expeditie naar de top van de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika in Tanzania. Wat zijn kort en krachtig de zes risicoprocesstappen voor een dergelijke onderneming?  Stap 1 is de doelbepaling. Kenmerkend voor risicosturing […]

Paracetamol & risico-protocol

Paracetamol, dat is toch een onschuldige pijnstiller? En een protocol, dat is er om de kans op fouten en daarmee risico’s te beperken? Op beide afzonderlijke vragen is het antwoord bevestigend. Maar de combinatie van paracetamol en protocol blijkt minder onschuldig. Zoals steeds duidelijker wordt dat een overdaad aan protocollen meer schaadt dan baat. Zelfs […]

Meer in control door minder controle

Meer in control door minder controle klinkt even tegenstrijdig als aantrekkelijk. Te mooi om waar te zijn? Al sinds de jaren tachtig geven deskundigen aan dat dit mogelijk is. Inmiddels groeit het besef dat het ook noodzakelijk is. Allerlei sectoren lopen immers vast in een overload aan regels en bijbehorende controles. Een disclaimer voor de traditionele […]

10 Antwoorden op de risico-regelreflex

De risicoregelreflex is bezig met een gestage opmars, evenals de bestrijding ervan. Politicologe Margot Trappenburg muntte de term in 2010 voor de reflexmatige reactie om snel en (ogenschijnlijk) daadkrachtig “iets te regelen”. Dit na optreden van een onverwachte gebeurtenis die leidt tot maatschappelijke commotie. Voorbeelden te over, denk aan legionellabesmetting, spoorveiligheid, brandveiligheid, kinderopvang, of de […]

Bedrieglijk eenvoudig

– Door Martin van Staveren “Uw benadering van risicogestuurd werken klinkt heel logisch, maar… is dat wel zo simpel?” Zo begon een mailtje van een lezer van het boek Risicogestuurd Werken in de Praktijk. Interessante vraag, is iets wat logisch klink tegelijkertijd eenvoudig toe te passen? Hoewel de risicoprocesstappen en bijbehorende werkdefinities voor risicogestuurd werken […]

Nooit meer objectieve risico’s

– Door Martin van Staveren Iedereen die wat van doen heeft met risico’s heeft de vraag waarschijnlijk wel eens gekregen: ‘Ik wil een objectieve risicoanalyse’. Deze vraag komt vaak van een leidinggevende, die waarschijnlijk aan de eigen leidinggevende iets moet rapporteren over risico’s. Objectiviteit, het liefst uitgedrukt in cijfers, geeft dan houvast. Of stel jij […]