Blogs

Minimalisme & risicosturing  

Less is more? Een definitie van minimalisme is “het streven om met zo eenvoudig mogelijke middelen een doel te bereiken, een effect te bewerkstelligen.” Zou het niet mooi zijn om op minimalistische wijze met risico’s om te kunnen gaan? Om zo eenvoudig mogelijk organisatie- of teamdoelen te realiseren, ondanks onzekerheden en bijbehorende risico’s? Als je […]

Verzekeren kan altijd nog

‘Verzekeren kan altijd nog’ is de prikkelende titel van een recent verschenen boek over risicomanagement voor verzekeringsadviseurs. En dan een bericht in de landelijke media: “De staat verkoopt Reaal voor circa 1 euro aan Chinese verzekeraar.” De verzekeringsbranche heeft het moeilijk. Positief is dat er een omslag gaande lijkt van eendimensionaal verzekeren naar integraal risicomanagement. […]

Risicogestuurd ontspannen

Met de vakantieperiode in zicht, na risicogestuurd werken is het tijd voor ontspanning. Ook dat kan prima risicogestuurd. Neem bijvoorbeeld een expeditie naar de top van de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika in Tanzania. Wat zijn kort en krachtig de zes risicoprocesstappen voor een dergelijke onderneming?  Stap 1 is de doelbepaling. Kenmerkend voor risicosturing […]

Paracetamol & risico-protocol

Paracetamol, dat is toch een onschuldige pijnstiller? En een protocol, dat is er om de kans op fouten en daarmee risico’s te beperken? Op beide afzonderlijke vragen is het antwoord bevestigend. Maar de combinatie van paracetamol en protocol blijkt minder onschuldig. Zoals steeds duidelijker wordt dat een overdaad aan protocollen meer schaadt dan baat. Zelfs […]

Meer in control door minder controle

Meer in control door minder controle klinkt even tegenstrijdig als aantrekkelijk. Te mooi om waar te zijn? Al sinds de jaren tachtig geven deskundigen aan dat dit mogelijk is. Inmiddels groeit het besef dat het ook noodzakelijk is. Allerlei sectoren lopen immers vast in een overload aan regels en bijbehorende controles. Een disclaimer voor de traditionele […]

10 Antwoorden op de risico-regelreflex

De risicoregelreflex is bezig met een gestage opmars, evenals de bestrijding ervan. Politicologe Margot Trappenburg muntte de term in 2010 voor de reflexmatige reactie om snel en (ogenschijnlijk) daadkrachtig “iets te regelen”. Dit na optreden van een onverwachte gebeurtenis die leidt tot maatschappelijke commotie. Voorbeelden te over, denk aan legionellabesmetting, spoorveiligheid, brandveiligheid, kinderopvang, of de […]